RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Telesco Vica - cu pași mici spre realizări mari

     Telesco Vica, originară din satul Țîbirica, raionul Călărași, este o tînără antreprenoare, care la vîrsta de 24 de ani gestionează cu talent afacerea în domeniul creșterii culturilor agricole cerealiere și prestarea serviciilor agricole mecanizate. Deși este atît de tînără, îi reușește într-o perioadă destul de scurtă de timp să se califice datorită aptitudinilor de gestionare, drept cel mai solicitat prestator de servicii mecanizate din lacalitatea sa. De asemenea, se bucură și de faptul,  că nu numai persoanele fizice apelează la serviciile mecanizate agricole oferite, dar și locuitorii din satele vecine.

    Vica a absolvit în anul 2012 Facultatea de Informatică și Inginerie, specialitatea ”Design Interior” la Universitatea ULIM din or. Chișinău. Cu toate că s-a remarcat printre cei mai talentați studenți, și după absolvire a activat jumătate de an în domeniul designului, a hotărît să se reîntoarcă în satul său natal. Această decizie a fost luată, ca urmare a inadaptării  la aglomerația orășănească și cerințelor exigente din partea angajatorilor, care nu-i permiteau să-și implimenteze propriile idei.

”Veșnicia s-a născut la sat”, afirma poetul Lucian Blaga, idee pe care o împărtășește și Vica, deoarece atmosfera calmă, dragostea imensă față de cei dragi, casa părintească și pasiunea pentru specialitatea sa, au constituit factori importanți pentru o nouă perspectivă de dezvoltare în activitatea de antreprenoriat.

   Ambițioasă de fire, în toamna anului 2012, a decis să înființeze o gospodărie țărănească pentru a-și lansa o afacere proprie. Astfel, din discuțiile cu alți antreprenori a aflat despre Proiectul de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD V), prin intermediul căruia a obținut un suport esențial pentru procurarea utilajului agricol, totodată beneficiind de condiții de creditare avantajoase.

    De asemenea, în cadrul Proiectului IFAD V, Vica a beneficiat de cursuri precreditare de ”Inițiere și dezvoltarea afacerilor în agricultură”.Din resursele creditare accesate, tînăra antreprenoare a procurat un tractor de model MTZ 89.2, cositoare, plug și cultivator. Suprafața terenurilor aflate în gestiunea gospodăriei constituie circa 19.2 hectare, dintre care 5.2 hectare cu viță de vie, iar restul sunt destinate creșterii culturilor cerealiere: grîu, porumb, floarea soarelui.

     Urmărind solicitările de pe piața locală a serviciilor agricole mecanizate, Telesco Vica a decis să procure suplimentar o freză pentru prelucrarea terenurilor din vii și livezi. Pentru prelucrarea terenurilor agricole proprii și executarea lucrărilor agricole mecanizate persoanelor terțe a fost angajată o persoană cu experiență vastă în domeniu. Tînăra antreprenoare nu simte o oarecare presiune concurențială, deoarece este foarte mulțumită de persoana angajată, acesta fiind un bun specialist. Oamenii cunoscînd calitatea lucrărilor efectuate apelează tot mai frecvent la serviciile gospodăriei, ba chiar fiind recomandat și altor persoane.

     ”Am pornit cu pași mici spre o cale lungă. O afacere în domeniul agricol poate aduce un venit bun datorită capacităților manageriale ale conducătorului” spune Vica, pentru că a reușit multe din momentul lansării afacerii. Nu doar că a procurat utilaj agricol suplimentar, dar și a extins suprafețele prelucrate,  dobîndind o experiență bogată în administrarea afacerii. ”Dezvoltarea agriculturii în spațiul rural oferă noi perspective de dezvoltare pentru tinerii antreprenori, ceea ce ar contribui la îmbunătățirea nivelului de trai în țara noastră”, susține tînăra antreprenoare.

     Telesco Vica reușește excelent să îmbine activitatea de antreprenoriat în domeniul agricol cu pasiunea pentru design și tot ceea ce ține de frumos. A creat un spațiu pitoresc în ograda părintescă, în care membrii familiei își petrec timpul liber după o zi lungă de muncă. Gustul estetic al creațiilor sale realizate atrag privirile trecătorilor care se mîndresc de ingeniozitaea și talentul tinerei. Astfel, ei i-au fost încredințate deseori coordonarea lucrărilor de amenajare a spațiilor interioare și exterioare ce aparțin gospodarilor din spațiul rural.

    Antreprenoarea își dorește să existe mai multe proiecte de susținere a sectorului agricol și a oamenilor dornici de a munci la pămînt. Muncește foarte mult, iar rezultatul obținut îi dă forțe și curaj să meargă mai departe, pentru atingerea de noi performanțe.


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)