RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Țambalist Lilia - creșterea plantațiilor multianuale superintensive de mere și viță de vie

       Pe dealul orașului Strășeni, de după case se ivește o splendoare de plantație de viță de vie, urmată în sus de o altă plantație multianuală de mere. Proprietara acestor plantații multianuale este Țambalist Lilia. Tendința de a fi independentă de părinți a facut-o să privească lucrurile altfel și să încerce să creeze ceva de care să fie mîndră și care să îi asigure un venit rezonabil.

    După absolvirea Universității s-a reîntors în orașul Strășeni și a muncit alături de tatăl său la plantațiile multianuale de mere și vița de vie pe care le prelucra întreaga famile. La vîrsta de 26 de ani a debutat în domeniul agriculturii, înființînd o gospodărie țărănească. În anul 2010 a sădit o plantație multianuală de mere pe o suprafață de circa 2 hectare și o plantație multianuală de viță de vie pe o suprafță de 1 hectar. Pomii creșteau destul de repede, iar butașii de viță de vie se maturizau văzîndu-se deja cîteva ciorchine de poamă în anul 2011. Plantațiile de mere și viță de vie erau irigate și prima roadă a fost recoltată în anul 2013. Lilia spune că recolta din anul 2013 a fost una pe măsură și că nu s-a așteptat la așa recoltă bogată.

      La începutul anului 2013 dorea să mărească suprafața acoperită cu plantații multianuale de mere și viță de vie. În aceeași perioadă a auzit la televizor despre un proiect destul de intrigant. Era vorba despre Proiectul IFAD V finanțarea Tinerilor Antreprenori. După ce a citit mai multe informații despre acest proiect și s-a interesat despre condițiile de participare, Lilia a decis să contracteze un credit cu element de grant oferit de proectul IFAD V. Nu a fost greu să se aprecieze cu investiția, majoritatea sumei a fost utilizată pentru procurarea materialului săditor pentru 1.17 hectare de viță de vie, puiet pentru 1.9 hectare de mere și pentru sistemul de irigare prin picurare. Pentru a elabora planul de afacere gospodăria a apelat la o companie specializată în acest domeniu din or. Chișinău unde a prezentat și proiectul de plantare a celor două plantații. După depunerea planului de afacere la o bancă din or. Strășeni, peste două luni de zile, gospodăria a beneficiat de un credit din cadrul resurselor creditare IFAD V, componenta de finanțare a Tinerilor Antreprenori în valoare de 180000 de lei și un grant de 120 000 de lei.

   Pentru înființarea noilor plantații multianuale de tip super intensiv, gospodăria a mai investit și resurse proprii de circa 200 000 de lei. Investiția a vizat procurarea stîlpilor pentru susținerea plantațiilor și sîrmă zincată. Volumul total al investiției a constituit circa 500 000 de lei.

    Infrastructura benefică a apeductului orașului Strășeni le-a oferit avantajul de a se conecta la sursa de apă pentru irigarea plantațiilor multianuale, pentru a spori recolta la hectar. Stropirea la timp cu preparate chimice împotriva bolilor și dăunătorilor, prelucrarea pămîntului din livadă și din vie sunt unele din cele mai importatnte lucrări de întreținere a plantațiilor multianuale. Pentru a efectua aceste lucrări este binevenit ajutorul tatălui Liliei, posedînd studii și experiență vastă de agronom, precum și implicarea activă a soțului care o ajută să administreze cu brio afacerea.

    Gospodăria apelează nemijlocit la munca sezonieră desfășurată preponderent în lunile februarie-martie, lunile de vară și în luna noiembrie. Anual cheltuelile pentru remunerarea muncii sezoniere oscilează între 20-25 mii de lei. În bugetul public local gospodăria achită anual circa 3000 de lei.

     Lilia a absolvit în anul 2006 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea ”Bănci și burse de valori”, iar ulterior a urmat cursuri de contabilitate în cadrul Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), studii ce îi sunt de mare folos în administrarea afacerii și ținerea evidenței contabile în cadrul întreprinderii. De asemenea, Lilia a urmat cursurile organizate de  UCIP-IFAD „Managemetul financiar și evidența contabilă la întreprinderile mici din agricultură”. ”Cu certitudine mi-au fost foarte utile aceste cursuri, deoarece a fost pus accentul pe contabilitatea din domeniul agricol”, a precizat tînăra antreprenoare.

În anul 2013 gospodăria a înregistrat o cifră de afaceri de circa 400 000 de lei și un profit modest, ce a fost reinvestit în afacere. Banii au fost folosiți pentru procurarea utilajului ce simplifica procesul de întreținere a plantațiilor multianuale de mere și viță de vie. Producția recoltată de pe suprafața aflată în rod este vîndută intermediarilor direct din cîmp. Dacă nu sunt cumpărători în timpul recoltării sau prețul de realizare este mic, Lilia nu își face mari probleme, deoarece are în gestiune un depozit frigorific cu o capacitate de 200 tone, pe care îl arendează de la tatăl ei, unde își poate păstra recolta pînă la stabilizarea prețului de piață. “Prețul și piața de desfacere sunt principalii piloni pe care se menține agricultura”, a menționat tînăra antreprenoare.

   ”Să nu vă fie teamă să faceți primul pas în afacere. Este posibil de a realiza ceva doar dacă ești optimist și ai încredere în sine. Este foarte bine dacă facem o afacere la noi acasă și nu suntem nevoiți”să plecăm peste hotare. Este cel mai bine să ne implicăm și să fim receptivi la oportunitățile oferite tinerilor”, recomandă antreprenoarea tinerilor care vor să iniţieze o afacere în agricultură.


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)