RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Melnic Sergiu – producerea uleiului și prelucrarea semințelor de floarea soarelui

  În satul Măcărăuca, raionul  Drochia, Melnic Sergiu și-a lansat afacerea de success în domeniul producerii uleiului de floarea soarelui. Afacerea pe care o administrează domnul Sergiu este bazată pe cunoștințele vaste în domeniul tehnic ce țin de producerea uleiului. Tînărul este înzestrat cu multă măiestrie, tărie de caracter, ambiție și talent.

Ideea de afacere a fost preluată de la tatăl său. Fiind adolescent, Sergiu a lucrat alături de tatăl său la o moară de producere a uleiului de floarea soarelui. Moara avea o capacitate de producere foarte mică fiind veche și uzată. Deoarece își dorea foarte mult să modernizeze și să optimizeze procesul de producere a uleiul, Sergiu a urmat studiile universitare. În anul 2010 a absolvit Universitatea Agrară de Stat din Moldova, cu calificarea de inginer-mecanic. După absolvirea studiilor Sergiu s-a reîntors în satul natal pentru a-și lansa propria afacere.

Dornic de a administra o afacere de succes, el căuta fără încetare soluții pentru a moderniza procesul tehnologic de producere a uleiului. Soluția a venit o dată cu lansarea Proiectului IFAD V, componenta de finanțare a Tinerilor Antreprenori. Cu ajutorul acestui proiect Sergiu a beneficiat de un credit investițional în valoare de 300 000 de lei, porțiunea grantului constituind 40% din suma totală a creditului, adică 120 000 de lei.  Creditul a fost accesat prin intermediul unei instituții financiare din or. Drochia. Resursele financiare au fost utilizate pentru procurarea unei prese de model “M8 PȘP pentru presarea definitivă a uleiului”. Din sursele proprii, Melnic Sergiu a procurat cîteva transportatoare, vase de filtrare a uleiului și depozitare a acestuia, care au servit la modernizarea și adaptarea procesului tehnologic de producere a uleiului. Volumul total al investiției în cadrul acestei afaceri este de circa 500 000 de lei. Cifra de afacere pentru anul 2013 a constituit circa 150 mii de lei, aceasta mărindu-se de două ori față de anul 2012.

Cursurile organizate de UCIP-IFAD, pe care le-a urmat Sergiu i-au fost binevenite tînărului antreprenor făcînd cunoștință cu diferite tehnici de marketing și de administrare a întreprinderii.

Din momentul lansării afacerii Sergiu a reușit să modernizeze procesul tehnologic de producere a uleiului, să achiziționeze teritoriul și clădirea în care este amplasată secția de producere și hambarul de depozitare a materiei prime. Melnic Sergiu a implimentat o nouă tehnică de deservire a clienților prin care numărul lor a crescut simțitor, este vorba de oferirea la schimb marfă pe materie primă, economisind astfel timpul clienților. Din materia primă se produce ulei de floarea soarelui și macuc. În cadrul procesului tehnologic Sergiu se bazează pe tatăl său, care are o experiență bogată în acest domeniu, și  fratele  care îl ajută în toate.

În cadrul întreprinderii sunt angajate patru persoane, fiecare muncitor fiind remunerat cu cîte 20 lei/oră. La necesitate întreprinderea apelează și la lucrători sezonieri pentru amenajarea teritoriului și pentru manipularea stocului de materie primă. Anual întreprinderea achită în bugetul local circa 5000 de lei. O dată cu inaugurarea afacerii, Sergiu spune că rezultatele pe care le înregistrează îl motivează nu numai pe el, ci  și  personalul întreprinderii.

  Tînărul  antreprenor cosideră că munca, ingeniozitatea și perseverența sunt calitațile de bază ce l-au ajutat în afacerea sa. Această afacere îi dă siguranță în ziua de mine. Pentru viitor Sergiu își dorește să mărească volumul de producere și să diversifice gama de produse procesate de întreprindere. Domnul Sergiu constată cu fruntea sus că afacerea pe care o administrează este cea mai mare creație a sa cu care se poate mîndri la momentul de față.

     Mesajul pe care Sergiu vrea să îl transmită tinerilor care doresc să se lanseze într-o afacere este: „Nu ezitați să  apelați la „Proiectul IFAD pentru Tinerii Antreprenori pentru a vă lansa într-o afacere”.


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)