RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Fermă de bovine pentru carne – din pasiune în afacere

Gorea Iuliana din satul Budăi, raionul Telenești împreună cu soțul acesteia, reprezintă o familie de tineri antreprenori harnici și ambițioși care au decis să-și creeze viitorul la baștină.

    Gorea Iuliana a absolvit în anul 2008 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, Specialitatea Drept Economic. Neputîndu-se angaja în cîmpul muncii conform specialității, Iuliana, încurajată de soț, a decis să-și creeze o afacere de familie în domeniul zootehniei și anume creșterea bovinelor pentru carne.

Ideea de a-și crea o afacere proprie în domeniul zootehnic Iuliana o are mai de mult, această idee fiind împărtășită și de soțul Artur. Ideea a apărut ca urmare a pasiunii față de aceste animale, precum și a analizei pieței locale a cărnii de vită, ce a demonstrat un deficit de carne de vită pe piața locală din Republica Moldova, iar în marea majoritate a cazurilor aceasta fiind de calitate joasă.

Ca urmare a analizei speciilor de vite pentru carne, familia Gorea din satul Budăi, raionul Telenești a decis să se specializeze în creșterea bovinelor de rasă Aberdeen Angus, rasă care este extrem de robustă și perfect adaptabilă condițiilor climaterice din Republica Moldova. Abeerdeen Angus este o rasă de bovine de carne care se maturizează devreme, cu un instinct maternal pronunțat, cu un aport zilnic crescut, bazat pe hrana verde de pe pășune.

Pentru lansarea afacerii, Iuliana a înregistrat o gospodărie țărănească și a demarat procesul de căutare a resurselor financiare creditare, resursele proprii (trimise de mama Iulianei de peste hotare) nefiind suficiente pentru implementarea proiectului investițional propus.

Avînd în vedere oportunitatea oferită tinerilor din Republica Moldova de „Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol” (IFAD V, componenta de finanțare a tinerilor antreprenori), familia Gorea a accesat resurse financiare creditare din cadrul acestui Proiect pentru procurarea a 21 bovine de rasă Angus, și anume 20 femele, cu vîrsta mai mare de 12 luni și un taur pentru reproducție, cu vîrsta mai mare de 18 luni. Bovinele au fost procurate de la o companie specializată în creșterea vitelor de prăsilă de rasă Angusdin jud. Sibiu, Romînia.

Pentru implementarea proiectului investițional propus de întreprindere, familia Gorea a luat în arendă pe termen lung – 1.99 hectare de teren agricol, pe care a construit un grajd pentru vite, pentru stabulația liberă a acestora, grajd care are dimensiunile de 25m x 6m. De asemenea, a fost construită o încăpere pentru lucrătorii fermei și amajanat un lac pentru asigurarea cu necesarul de apă. În imediata apropriere de terenul arendat, au mai fost luate în arendă pe termen lung circa 25 hectare de pășune, pentru pășunatul bovinelor.

Investiția inițială a constituit circa 721 mii de lei, dintre care 300 mii de lei au fost contractate sub formă de credit din cadrul resurselor creditare IFAD V T.A. iar 421 mii de lei din contul resurselor proprii.

Creditul investițional a fost obținut în luna aprilie 2012, iar importul bovinelor de prăsilă a avut loc la 13 iunie 2012 – zi considerată ca zi de lansare a afacerii.

La moment, gospodăria familiei Gorea dispune de o fermă de vite dotată cu strictul necesar pentru întreținerea unui șeptel de 120 bovine, circa 25 hectare de pășune înconjurate cu gard electric, 10 hectare cu lucernă și 12 hectare pe care este crescut porumb necesar pentru siloz.

În baza ordinului nr. 226 din 19 noiembrie 2013 al Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, gospodăria familiei Gorea a fost înregistrată ca fermă de prăsilă specializată în creșterea bovinelor de prăsilă de rasă Aberdeen-Angus.

Șeptelul de bovine de care dispune la moment gospodăria este format din 59 capete: 2 tauri de prăsilă, 20 vaci la a doua fătare, 11 junci și 7 tauri cu vîrsa de 14-16 luni, și 19 juninci cu vîrsta de 2-5 luni. 

Pentru a nu distruge păşunile din gestiune, acestea sunt divizate în patru sectoare cu ajutorul gardului electric, bovinele pășunînd cîte o săptămînă pe fiecare parcelă, asigurînd astfel un termen optimal pentru restabilirea stratului de masă verde, fapt ce conduce la o utilizare mai eficientă a păşunelor şi la o creştere a eficienţei în hrana bovinelor.

Carnea de vită Angus se caracterizează prin carcase cu multă carne, oase fine și un randament ridicat la sacrificare (68%), în timp ce taurii de origine autohtonă au un randament la sacrificare de 50-55%.

Iuliana și Artur planifică ca cele 11 junci cu vîrsta de 14-16 luni ce urmează a fi însămînțate, să fie comercializate ca junci de prăsilă, o parte a taurilor de rasă Angus să fie comercializați ca tauri de prăsilă iar o parte să fie abatorizaţi la vîrsta de 18 luni, vîrstă la care greutatea medie va constitui circa 750-800 kg, gospodăria avînd deja agenți economici cointeresați în procurarea acestora.

Pentru facilitarea procesului de gestionare a afacerii, Iuliana a urmat cursurile de contabilitate, organizate în luna martie-aprilie 2013 de UCIP-IFAD, care i-au oferit noi cunoștințe în domeniul managementului, marketingului, planificarea și contabilizarea afacerii.

Iuliana susține că este foarte mulțumită de oportunitățile pe care le-a ofertit Programul IFAD V finanțarea Tinerii Antreprenori, gospodăria avînd posibilitatea să obțină un credit pe termen de 5 ani cu porțiune de grant, dobîndă mică și o perioadă de grație de 2 ani la porțiunea de credit, ceea ce a constituit un ajutor substanțial și condiții favorabile de dezvoltare a afacerii.         

 Ca urmare a lansării  afacerii, în cadrul gospodăriei au fost create 5 locuri permanente de muncă, s-a îmbunătățit infrastructura locală și s-a majorat baza de impozitare a localității.

     Pe cei care doresc să înceapă o afacere în domeniul creșterii bovinelor pentru carne, familia Gorea îi sfătuie să se înarmeze cu multă răbdare, perseverență și curaj.


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)