RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Granturi pentru dezvoltarea lanțului valoric incluziv

Scop: Se adresează lanțurilor valorice mai largi, în afară de agricultură, pentru consolidarea lanțurilor valorice care au potențial promițător pentru creșterea veniturilor și crearea de locuri de muncă în special pentru pătura săracă reprezentată de către producătorii și angajații mici din mediul rural. Dezvoltarea lanțului valoric va include asistență în consolidarea legăturilor a infrastructurii de producție, prelucrare și marketing; promovarea utilizării inovațiilor (știinta si tehnologie); acordarea de stimulente pentru creșterea performanței domeniului dat.

Suma disponibilă: până la 20 000 USD/beneficiar

Introducere

Modalitățile de dezvoltare a lanțului valoric incluziv vor fi diferite de la programele anterioare și intervențiile de proiect. UCIP-IFAD își va schimba abordarea și se va concentra mai mult pe îndrumătorii lanțurilor valorice, folosind modelul-cumpărător, care este modelul de organizare cel mai adecvat a producției agricole. Aceasta totuși, va continua intermedierea schemelor de vânzare și aranjamentelor tri- sau multi-partite a lanțului valoric inițiate în cadrul proiectului PSFRDBA dar cu o cerere și concentrare  mai mare asupra cerințelor cumpărătorului. IFAD va lucra în funcție de fiecare caz, cu procesatori și/sau exportatori, lanțuri de supermarketuri, cu scopul de a include producătorii mici și/sau de a crea locuri de muncă pentru fermierii săraci. Astfel, lanțurile valorice acceptate vor mări numărul de producători și consolida capacitatea grupurilor de producători prin facilitarea accesului pe piață.

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

În calitate de beneficiar a granturilor de finanțare pentru procurarea echipamentelor specifice pot fi întreprinderile agricole și prestatorii de servicii agricole trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

  • Să posede certificat de înregistrare și care dețin activitate agricolă conectată lanțului valoric;
  • Să dețină o activitate de îndrumător a lanțului valoric (procesator, distribuitor, etc.) în zonele rurale ale Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
  • Să posede experiență de cel puțin 2 ani în domeniul producerii agricole sau 3 ani în domeniul de procesare, distribuire sau comercializare a produselor de dezvoltare a lanțului valoric (DLV);
  • Să asigure o co-finanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al echipamentului sau utilajului agricol;
  • Să  confirme angajamentul de a servi ca îndrumător a lanțului valoric (se referă pentru îndrumătorii lanțului valoric);
  • Să menţină evidenţă contabilă conform standardelor naţionale;
  • Să fie interesat în implementarea a proiectelor pilot împreună cu alti producători.

Următorii solicitanți nu sunt eligibili pentru participarea la program:

  • Întreprinderile agricole care au balanțe contabile nesatisfăcătoare la instituții financiare sau organizații din sectorul public, cum ar fi autoritățile fiscale;
  • întreprinderile agricole care sunt în stare de faliment sau insolvabilitate sau sunt implicate în procese juridice similare.

Cerințe pentru finanțare

Pentru ajutorarea părților interesate, programul va oferi sprijin financiar printr-un grant de 50% (de până la 20.000 dolari) la cel puțin trei câștigători de proiect pentru procurarea echipamentelor inovatoare de producție intensivă, post recoltare (sortare, ambalare, pre-răcire și depozitare), doar în cazul în care rezultatele pot fi demonstrate în sezonul de producție imediat următor (creștere considerabilă a cantității și calității producției).

Detalii despre procedura de aplicare vor fi disponibile în viitorul apropiat.


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)