RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Granturi competitive pentru promovarea inovațiilor în domeniul legumiculturii (producere, depozitare/procesare, ambalare, comercializare)**Concurs expins pînă la 28.04.2017**

 

În baza unui concurs naţional, din rândul companiilor private sau cu capital de stat va fi selectat un beneficiar lider al lanțului valoric de producere a legumelor pentru piața proaspătă, care va implementa un proiect pilot susținut prin acordarea unui grant, pentru suportul inovațional/intensiv pe lanțul valoric dat. 

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub forma unui grant în sumă de maxim 20 mii dolari SUA, pentru Proiect Pilot, pentru procurarea de echipamente de producție intensivă și inovatoare, echipamente pentru post-recoltare (colectare, prelucrare și ambalare) s.a., necesare pentru suplinirea întregului lanț valoric legumicol. UCIP-IFAD va acorda şi asistenţă tehnică şi consultativa întreprinderii selectate pentru crearea Proiectului Pilot şi promovarea tehnologiilor inovatoare.

Beneficiarii și criterii minime de eligibilitate:

Companiile vor fi eligibile pentru etapa de pre-calificare doar în cazul cînd vor întruni următoarele criterii:

 • A fi înregistrate în zona rurală, cu activitate în domeniul legumiculturii și reprezintă o formă de asociere a producătorilor de legume pentru a fi conectați cu piața de desfacere.  
 • Compania trebuie să reprezinte rolul de lider în cadrul lanțului valoric de producere a legumelor: cooperativă, asociație, grup de producători, întreprindere care colectează, procesează și/sau comercializează.
 • Compania duce evidența contabilă conform standardelor naționale de contabilitate.
 • Acceptă să participe cu cofinanțare în raport de cel puţin 50:50 la suma acordată de UCIP-IFAD.
 • Are experiență de activitate în domeniul producerii de legume de cel puțin 2  ani sau în domeniul procesării, comercializării legumelor de cel puțin 3 ani.
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat.
 • Să manifeste interes şi să accepte înființarea în cadrul întreprinderii/instituției a unei școli de instruire şi primirea pe parcursul a următorilor 3 ani a grupurilor de agricultori la instruire sub formă de seminare, demonstrări practice, etc.

Nu vor fi eligibili:

 • Companiile, întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți.
 • Companiile care se află în proces de lichidare, insolvabilitate sau au intrat în incapacitate de plată.
 • Companiile care au bilanțul contabil negativ pentru anul precedent depunerii Cererii de participare la concurs pentru finanțarea grantului.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să consultați:


 Termeni de referință

Anexe 

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:

 • Pachetul de documente vor fi prezentate la concurs în două exemplare: una in original și alta copie, fiecare sigilate în plicuri separate (total 2 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat. Pe toate plicurile (2+1) va fi indicată denumirea ofertantului, persoana și telefonul de contact, adresa de e-mail și denumirea concursului la care se aplică.
 • Pachetul de documente va fi  prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de  27 martie 2017, ora 17:00. 06 aprilie 2017, ora 17:00.  28 aprilie 2017, ora 17:00
 • Cererile de participare la concurs incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la Concurs.

INFORMAȚII ADIȚIONALE:

 • UCIP-IFAD este în drept de a anula concursul la orice etapă din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a cererilor pentru finanțare la cerințele stabilite în documentele de concurs sau alte motive justificate
 • Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)