RO RU EN
 
Управление по Внедрению Программ IFAD Программы Услуги Новости Приобретения Истории успеха Вакансии Инновации в сельском хозяйстве Контакты

Кредитование Малого и Среднего Бизнеса

Condiţiile şi termenele de acordare a creditelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM) în cadrul Programului IFAD VI

Activităţi eligibile

Activităţi agricole rurale generatoare de venit:

 • producerea, recoltarea, păstrarea, împachetarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și cîmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de cîmp şi tehnice (cu excepţia viței de vie soiuri tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor pomi-legumicol și viticol (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului,  culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • construcția serelor;
 • agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).

Beneficiari eligibili

 • agenţi economici de orice formă organizatorico-juridica ce sunt înregistraţi şi desfăşoară activitatea în zona rurală, cu excepţia  or. Chişinău şi or. Bălţi;
 • care corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM:  "au un număr mediu scriptic anual de salariaţi ≤249 persoane şi suma anuală a veniturilor din vânzări, precum şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ≤50 mln. lei";
 • activitatea este bazată pe proprietate privată şi administrată de cetăţeni ai RM;
 • întreprinderea menține evidență contabilă și prezintă în timp rapoartele financiare standard;
 • se conformează cu actele și standardele legale privind protecția mediului și cu principiile de evaluare a impactului asupra mediului.

Prioritate vor avea întreprinderile ce vor demonstra, la etapa de evaluare, un impact pozitiv privind crearea locurilor de muncă şi generarea veniturilor

Nu vor fi eligibile pentru finanţare întreprinderile:

 • ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active;
 • persoanele fizice și juridice care au beneficiat anterior de finanțare în cadrul Programelor IFAD precedente (excepție fac întreprinderile administrate de  Tinerii Antreprenori beneficiari ai Programelor IFAD V, PNAET, PARE 1+1, PASET 1,2 care solicită finanțare pentru extinderea afacerii anterior finanțate, de la activități de producere la activități de procesare/împachetare/marketing sau să diversifice activitatea);
 • mixte, cu capital străin.

Termenii creditului (inclusiv perioada de graţie)

 • ≤ 5 ani (≤ 2ani) – activităţi de producere, procesare
 • ≤ 8 ani (≤ 4ani) – înfiinţarea plantaţiilor multianuale

Suma maximă a creditului din sursele IFAD

≤ 150 mii USD pentru toate activităţile eligibile (sursele IFAD vor constitui 80% din suma toatală a creditului)

Co-finanţare la suma creditului

Obligatoriu sursele băncii: 20% din suma creditului. Aceștia vor putea fi utilizate pentru finanţarea capitalului circulant

Valuta creditului: MDL, USD, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

Rata dobânzii

 • Rata bobânzii este flotantă.
 • la creditele eliberate în MDL este revizuită în funcţie de fluctuaţia ratei de bază a BNM
 • la creditele eliberate în  USD și EURO, rata dobînzii se revizuie la 15 martie şi 15 septembrie - din 06.11.2017 Rd = 10,4% anual în MDL, din 15.03.2018 Rd = 6,39 % în USD și 4.85% în EURO.
 • Comision unic de eliberare: 1%

Contribuţia beneficiarului

≥ 25%(mijloace băneşti şi/sau bunuri materiale din costul total al investiţiei)

Condiţii de utilizare a creditului

Mijloacele eliberate vor fi utilizate doar pentru procurarea mijloacelor fixe.

Capitalul circulant poate fi finanțat doar din sursele solicitantului sau din sursele bancii co-finațatoare.

Activităţi ce nu vor fi finanţate

 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi a impozitelor;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arenda pămîntului și a  imobilului existent de producere/păstrare;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • activităţi de transport a pasagerilor/lucrătorilor;

Beneficiarii de credite vor putea procura maşini agricole la mîna a doua cu condiţia că furnizorul va confirma că echipamentul este în deplină funcţionare.

Pentru detalii acesați procedura de creditare.


Контакты UCIP-IFAD:

Р. Молдова, MD-2004 мун. Chişinău,
бул. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, оф. 1303


Тел.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Факс:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Дополнительная информация
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)