RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Instruirea sectorului Asociațiilor de Economii și Împrumut privind noile indicații metodice de raportare financiară.

Ca rezultat al necesității ajustării Standardului Național de Contabilitate privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut (SNC 63) la cerințele internaționale de ținere a contabilității și raportare financiară, Comisia Naţională a Pieţei Financiare(CNPF) cu asistența și finanțarea UCIP-IFAD a inițiat, începând cu anul 2015, procesul de modificare a acestuia.

La 20 ianuarie 2017 au intrat în vigoare Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale AEÎ, iar începând cu 01 ianuarie 2018 Asociațiile de Economii și Împrumut vor fi obligate să raporteze conform noilor indicații metodice.

UCIP-IFAD continuă să susțină dezvoltarea sectorului AEÎ, oferind asistență și suport financiar pentru organizarea instruirilor la subiectul ”Prezentarea informației în situațiile financiare conform cerințelor noilor Standarde Naționale de Contabilitate și a indicațiilor metodice aferente”.

Până în acest moment au fost organizate 4 grupe din cele 13 planificate, iar 79 reprezentanți ai AEÎ au obținut cunoștințe teoretice și abilități practice pentru raportarea situațiilor financiare conform noilor indicații metodice, cursurile de instruire desfășurându-se în perioada 18 octombrie - 08 decembrie 2017.

Pe parcursul deja a 9 ani, UCIP- IFAD susține sectorul Asociațiilor de Economii şi Împrumut, oferind asistență pentru dezvoltarea capacităților instituționale ale AEÎ și finanțare pentru creditarea a peste 2800 membri AEÎ în scopul dezvoltării afacerilor rurale agricole şi non-agricole.


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)