RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

UCIP-IFAD face apel către tinerii antreprenori – beneficiari ai Programelor IFAD, pentru participare la expoziția specializată în domeniul agricol INDAGRA, organizată de Romexpo, România

UCIP-IFAD anunța concurs pentru selectarea tinerilor antreprenori, beneficiari ai Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), pentru participarea la cel mai mare și important eveniment agricol din România, organizat de către ROMEXPO împreună cu Camera de Comerț și Industrie din România.

Această oportunitatea de participare a tinerilor la târgul internațional agricol a apărut în contextul întâlnirii Președintelui IFAD cu Secretarul General Adjunct al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale din România. În timpul întrevederii, s-a convenit că IFAD va organiza și va susține un grup de persoane din țările din Africa și Europa Centrală și de Est, inclusiv fermieri, procesatori și prestatori de servicii.  


Perioada 
Expoziția se va desfășura în perioada 25-29 octombrie 2017 atât în interior cât și pe platformele exterioare.
 

Numărul tinerilor antreprenori spre selectare

Tematica

Eveniment de talie internațională, INDAGRA reprezintă platforma ideală pentru a încheia noi contracte și parteneriate, cadrul ideal de ofertare, negociere și contractare pentru cele mai mari companii din industrie și specialiști din domeniul agricol.

·         Agricultura (utilaje  agricole, irigații și echipamente, transporturi din domeniul agricol, îngrășăminte pentru agricultura, sere și solarii, material săditor, semințe);

·         Zootehnie (creșterea animalelor, creșterea păsărilor, abatorizare, utilaje și echipamente zootehnice, nutrețuri combinate, produse de uz veterinar, dezinsecție, deratizare);

·         Viticultură;

·         Echipamente de protecție și lucru;

·         Laboratoare și aparatură;

·         Finanțări, consultanță și proiecte;

·         Organisme de certificare;

·         Bursa de joburi în domeniu;

·         Activitate generală.

 

Activități

 

IFAD va organiza un stand tematic, iar tinerii selectați vor fi invitați sa participe si sa interacționeze cu vizitatorii și expozanții târgului INDAGRA.

De asemenea, antreprenorii selectați vor participa la un eveniment secundar, organizat de către IFAD, cu durata de o jumătate de zi unde vor avea oportunitatea să întâlnească și să interacționeze cu tineri antreprenori români din domeniul agricol, să împărtășească din experiența și provocările cu care s-au confruntat în activitatea lor de antreprenoriat. Se vor purta discuții și se va pune in lumină factorii care, în baza experienței lor, contribuie la dezvoltarea unei întreprinderi de succes in mediu rural.

Prin urmare, în timp ce tema globală a evenimentului secundar se va referi la "Soluții rurale", accentul se va pune pe cunoștințele și experiența tinerilor antreprenori - succesele lor și provocările cu care se confruntă în înființarea și administrarea întreprinderilor de succes.

Agenda preliminară a evenimentului secundar este:

1.     Scurta prezentarea a Strategiei STTC;

2.     Tinerii antreprenori, selectați de către IFAD pentru participare prezintă și discută despre aplicabilitatea și beneficiile soluțiilor rurale existente in țara de origine, programele de susținere a tinerilor și/sau experiența lor antreprenorială;

3.     Partea română descrie si răspunde vizavi de aplicabilitatea soluțiilor rurale menționate în contextul mediului de afaceri din România;

4.     Discuții libere.

 

Tinerii participanți vor fi încurajați să participe și la alte activități pe parcursul săptămânii de expoziție.

Adițional, în colaborare cu partea română, va fi organizată o vizită în teren pentru a întâlni si interacționa cu antreprenori români, de a face cunoștință cu rețeaua lor de business. Scopul acestei vizite ar fi consolidarea schimbului de cunoștințe și să stabilească contacte solide pentru o viitoarea interacțiune.

 

Costuri:
Cheltuielile pentru participarea celor doi antreprenori, beneficiari ai Programului IFAD VI, la expoziția INDAGRA (logistica, traducere, transport tur-retur, cazare, alimentație și asigurare medicală) vor fi acoperite după cum urmează:

1.     Un antreprenor va fi sponsorizat direct de către Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă;

2.     Un antreprenor va fi sponsorizat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Rep. Moldova. Cheltuielile personale pe toată perioada vizitei vor fi acoperite de participanți.

 

Cerințe față de candidat:

·         Să fie tânăr antreprenor, beneficiar de credit cu porțiune de grant, finanțat în cadrul Programului IFAD VI;

·         Să conducă o afacere de succes în domeniul agricol, înregistrând indicatori financiari și de producție pozitivi;

·         Sa implementeze idei inovative în afacerea pe care o administrează;

·         Sa fie dispus și dorește să participe activ la diferite evenimente organizate în cadrul târgului;

·         Să manifeste interes în dezvoltarea și extinderea afacerii;

·         Să manifeste interes în creșterea abilităților de antreprenor;

·         Sa fie deschis pentru stabilirea legăturilor de parteneriat sau are deja legături de business cu antreprenorii străini,

·         Să fie dispus pentru inițierea unui schimb de experiență post-expoziție atât în Rep. Moldova, la afacerea care o deține, cât și în România;

·         Să asigure mostre ale producției proprii, cărți de vizită, leaflet-uri, broșuri etc

·         Să dețină pașaport biometric al Rep. Moldova sau alt pașaport străin pentru circulație liberă;

·         Sa posede limba română. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Condiții de aplicare:
Tinerii cointeresați urmează să prezinte către UCIP-IFAD:
1.    Formularul de aplicare (Anexa nr. 1);
2.    Copia pașaportului biometric moldovenesc sau alt pașaport străin care să permită circulația liberă în străinătate;
3.    Un eseu în limba română, care să includă următoarele informații (vă rugam sa delimitați informația conform punctelor de mai jos pentru a face ușor accesibilă evaluarea candidatului):

·         Prezentarea succintă a afacerii;

·         Demonstrarea tendinței pozitive de dezvoltare a afacerii prin prezentare de exemple (de ex. noi furnizori, piețe de desfacere, parteneriate noi, sporirea veniturilor și micșorarea costurilor, majorarea volumelor de producere, a suprafețelor prelucrate, locuri de muncă create și altele, în dependență de specificul afacerii);

·         Impactul accesării resurselor financiare cu element de grant, prin intermediul Programului, asupra afacerii proprii;

·         Descrierea inovațiilor aplicate in întreprindere (daca sunt);

·         Ce alte instrumente si programe de suport a tinerilor au stat la baza dezvoltării afacerii proprii;

·         Propuneri de soluții incluzive considerate a fi binevenite si aplicabile in zona rurală, în rândul tinerilor, pentru a iniția și dezvolta o afacere sau pentru a spori gradul de confort a tinerilor in mediul rural;

·         Necesitatea și utilitatea participării la această expoziție, așteptări de la acest eveniment;

·         Experiență și cunoștințele stăpânite pentru a împărtăși cu partenerii externi;

·         Domeniul și activitățile de interes pentru vizita planificată.

 

Criterii de selectare:

1.     Formular de aplicare completat integral – 20 puncte

2.     Eseul:

2.1.         Descrierea afacerii – 5 puncte

2.2.         Demonstrarea tendinței pozitive de dezvoltare a afacerii – 9 puncte

inclusiv existența legăturilor de business cu parteneri străini – 6 puncte

2.3.         Implementarea ideilor inovative în afacere – 15 puncte

2.4.         Utilizarea altor instrumente și programe de suport a tinerilor în afacerea proprie – 10 puncte;

2.5.         Propunerea de soluții pentru atragerea și susținerea tinerilor în mediul rural – 15 puncte;

2.6.         Justificarea necesității de participare la expoziție - 10 puncte;

2.7.         Capacități tehnice de promovare a producției proprii în cadrul expoziției (cărți de vizită, brand, leaflet-uri, bannere, etc – 10 puncte;

2.8.         Capacități tehnice si cunoștințe pentru a organiza schimburi de experiență post-expoziție cu antreprenorii altor țări - 15 puncte.

2.9.         Cunoștințe de limbă engleză la nivel de discuții – 5 puncte.


Documentele necesare urmează a fi prezentate pe adresa de e-mail office@ifad.md sau direct la sediul UCIP-IFAD, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 22 septembrie 2017, ora 17:00.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.
Pentru întrebări, clarificări și precizări puteți telefona la numărul de telefon 022 21 00 56.


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)