RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)

În cadrul ședinței Guvernul Republicii Moldova din data de 12 iunie 2017 a fost aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului de finanțare a Proiectului de Reziliență Rurală (PRR - IFAD VII) semnat la data de 11 aprilie 2017, între Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), și Fondului Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP).

Proiectul IFAD VII are o durată de implementare de 6 ani, urmînd să fie lansat pînă la finele anului 2017. PRR are un buget total de 23,7 mln. dol SUA, din care: 18,2 mln. dol SUA  credit de termen lung; 0,5 mln. dol SUA grant nerambursabil finanțat de IFAD și 5,0 mln. dol SUA grant nerambursabil din fondul special ASAP al IFAD-lui. Împrumutul în sumă de 18,2 mln. dol SUA urmează a fi acordat Republicii Moldova pe un termen de 25 de ani, cu o perioadă de grație de 5 ani.

Scopul Proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova și reducerea sărăciei. Acesta va fi asigurat prin îmbunătățirea nivelului de dezvoltare economică și fortificare a rezilienței la schimbările climaterice în agricultură. Ca rezultat, afacerile din agricultură vor deveni mai durabile, mai competitive, și mai atractive pentru a fi finanțate, vor fi promovate inovații și tehnologii adaptive la schimbările climaterice. Intervențiile proiectului vor viza aspectele de asistență la măsurile structurale aplicate în agricultură, reducerea sărăciei și fluxului de migrație din zona rurală,  siguranța și securitatea alimentară, vulnerabilitatea la schimbările climaterice, sporirea competitivității.

Proiectul va contribui la creșterea veniturilor populației sărace din zona rurală și va asigura o creștere a veniturilor fermierilor și întreprinderilor asistate de proiect. Sunt estimate următoarele beneficii: (i) majorarea productivității și producției globale la nivel de fermă agricolă, datorită asistenței și aplicării măsurilor de diminuare a impactului negativ al schimbărilor climaterice, (ii) reducerea costurilor de producere și resturilor vegetale prin extinderea proceselor mecanizate în agricultură și îmbunătățirea accesului la finanțare pentru micii antreprenori și tineri antreprenori,  (iii) acces sporit al întreprinderilor agricole și populației rurale la infrastructura îmbunătățită, cum sunt: drumurile, rețele de aprovizionare cu apa, (iv) creșterea defalcărilor în bugetul local a APL, ca rezultat al majorării volumului taxelor aferente veniturilor mai mari obținute de agenții economici rurali. Este preconizat ca 44 mii persoane vor fi în calitate de beneficiari în rezultatul implementării Proiectului . Aproximativ 3 mii familii vor beneficia de dezvoltarea infrastructurii, și peste 14 mii vor beneficia de măsurile de adaptare la schimbările climaterice. 

În rezultatul implementării se preconizează a fi construite 24 rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare pentru 75 beneficiari agricoli, cu un potențial de irigare acoperind o suprafață de 1400 ha. Pentru cultivarea culturilor cu valoare înaltă pe suprafețe irigate vor fi create peste 700 locuri noi de muncă, din care 280 permanente. Este estimat că vor fi construite 12 segmente de drum pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la zonele de producere, de la care vor beneficia 50 întreprinderi și peste 1200 familii din 12 sate. Aceste întreprinderi vor avea creșteri ale valorii indicatorilor financiari, creșterea volumului vînzărilor. Toate acestea se vor reflecta imediat prin noi angajări și creștere a veniturilor populației.

Aproximativ 420 de producători agricoli vor beneficia de granturi pentru măsuri de îmbunătățire a rezilienței la schimbările climatice.Peste 450 micro antreprenori, 150 tineri antreprenori și 20-25 ÎMM-uri vor beneficia de servicii financiare sub formă de credite la condiții preferențiale. Totodată, activitățile prevăzute în cadrul Proiectului vor avea un impact pozitiv asupra mediului ambiant, diminuând efectul de erodare a solului, micșorând impactul produs schimbările climaterice. În acest context, va fi finanțată construcția și reabilitarea lacurilor de acumulare a apei de la precipitații cu o suprafață de peste 30 ha, vor fi plantate/reabilitate 200 ha de fîșii forestiere, 200 ha de terenuri înierbate, etc.  

Amintim că, începînd cu anul 2000 şi pînă în prezent, Guvenul Republicii Moldova a mai semnat alte 6 acorduri de finanţare cu IFAD, avînd o valoare de peste 101 milioane dolari SUA, în baza cătora au fost implementate următoarele programe:

IFAD I.   Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici;

IFAD II.  Proiectul de Revitalizare a Agriculturii;

IFAD III. Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale;

IFAD IV. Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing;

IFAD V.  Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol;

IFAD VI.  Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă.

Scopul programelor IFAD implementate în Republica Moldova este de a reduce sărăcia rurală, creând condiţii favorabile pentru majorarea veniturilor celor mai săraci membri ai societăţii rurale, prin asigurarea accesului sporit la pieţe şi asigurarea locurilor de muncă; şi de a susţine stimularea creşterii activităţilor agricole strategice şi de afaceri în mediul rural.

______________________________________________________________________________________________

 
 

<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)