RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Grant pentru crearea unui laborator de analize agrochimice

În baza unui concurs, UCIP-IFAD urmează va selecteze un beneficiar de grant pentru crearea unui centru republican de asistență și analiză agrochimică pentru producătorii agricoli, care va fi dotat cu echipament modern pentru analize agrochimice, va fi asistat la crearea structurii noi de asistență consultativă a producătorilor agricoli la utilizarea datelor de laborator, va fi asistat la perfecționarea cunoștințelor personalului, inclusiv la implementarea metodelor standarde recunoscute pe plan internațional pentru analize, etc.

Pentru mai multe detalii referitor la acest concurs Vă invităm să accesați următorul link


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)