RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Instruiri post-finanțare pentru micro-antreprenori


În scopul diminuării riscurilor procesului de producere, a gestionării eficiente a afacerii finanțate în cadrul Programelor IFAD și dezvoltării capacităților și cunoștințelor antreprenorilor cu privire la aspectele tehnice ale afacerii, UCIP-IFAD organizeaza pe 20 si 21 septembrie 2016 activități de instruire pentru micro antreprenori - membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEI) care au beneficiat de credite acordate din sursele Fondului International pentru Dezvoltare Agricola.  
 
Sunt organizate 4 seminare de instruire în domeniul producerii legumicole, animaliere și cerealiere, care vor consta din partea teoretică - predarea materialului teoretic de catre experti in domeniu și  cea practica - vizitarea unei gospodării pentru demonstrații în condiții de producere a aplicațiilor în domeniul în care se petrece instruirea.
 
UCIP-IFAD va asigura transportul, prînzul și pauzele de cafea pentru toți participanții.

Mai multe detalii sunt prezentate în tabelul de mai jos:
 
Data și ora seminarului  Tema seminarului Locul desfășurării seminarului Asigurarea cu transport
Marți,
20 septembrie 2016
11:00
 Amânat
Creșterea ovinelor și obținerea calitativă a produselor animaliere or. Orhei
cantina Primăriei rl. Orhei, et. 1 (intrare din spate)
mun. Chișinău, din fața Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), ora 9:00
Marți, 
20 septembrie 2016
11:00
Creșterea bovinelor și obținerea calitativă a produselor animaliere s. Fundurii Vechi, r. Glodeni,
sala de nuntă
mun. Chișinău, din fața Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), ora 9:00
Miercuri, 
21 septembrie 2016
11:00
Producerea culturilor de cîmp or. Bălți, Universitatea A. Russo, bl. 5, et. 5, aula 585 ora 8:00 din s. Cotiujeni, r. Briceni – Larga – Coteala – Hlina  
Miercuri,
21 septembrie 2016
11:00 
Amânat
Legumicultura – creșterea legumelor în cîmp protejat or. Drochia mun. Chișinău, din fața Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), ora 9:00
 


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)