RO RU EN
 
About CPIU-IFAD Programs Services News Procurement Success stories Vacancies Innovations in Agriculture Contacts

Active Programmes

La momentul actual, în cadrul Unităţii IFAD din Republica Moldova sunt în derulare următoarele proiecte:

 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)

 

Programul Rural de Reziliență Economico- Climatică Incluzivă (IFAD VI) Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)

Granturi pentru procurarea tehnicii agricole

Granturi pentru finațarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

Granturi pentru Dezvoltarea Infrastructurii

Granturi pentru Dezvoltarea Infrastructurii Un Nou Apel !

Granturi pentru reabilitarea și înființarea fîșiilor de protecție forestiere/silvo-pomicole

Granturi pentru reabilitarea/înființarea plantațiilor agrosilvice, fâșiilor de protecție în jurul terenurilor agricole și bazinelor de apă

Granturi pentru reabilitarea și înființarea învelișurilor de ierburi

Granturi pentru înființarea și reabilitarea învelișurilor de ierburi

Granturi pentru crearea școlilor de câmp pentru fermieri

 

Granturi pentru laborator de analize agrochimice

 

Granturi pentru 2 pepiniere silvice

 

Granturi pentru produsele forestiere nelemnoase

 

Finanțarea tinerilor antreprenor  – fondurile disponibile au fost epuizate.

 


Contacts UCIP-IFAD:

Republic of Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)