RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Cerere de exprimare a interesului: Servicii de colectare anuală a datelor de la beneficiarii Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (companii de consultanță)

Reg. no.: 70/18 PRRECI
Categorie: Admin
Launch date: 2018-10-15 10:00:00
Deadline: 2018-10-29 10:00:00

Programul Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și implementat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD(UCIP-IFAD), efectuează monitorizarea anuală a beneficiarilor proiectului pentru a evalua situația acestora la finalul anului de raportare 2018.

Pentru a facilita procesul de colectare a datelor, UCIP-IFAD va contracta în bază de concurs o companie pentru prestarea serviciilor de colectare a datelor de la beneficiarii proiectului, în număr estimativ de 686 persoane. Datele urmează a fi colectate de la următoarele tipuri de beneficiari: Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM), Tineri Antreprenori (TA), Microantreprenori(membri ai Asociațiilor de Economii și Împrumut) (AEI), Persoane fizice și Juridice beneficiari de instruiri în domeniul agriculturii conservative (Instruiri AC).

Prestatorul de servicii selectat în bază de concurs, în baza listelor, chestionarelor și bazelor de date furnizate de către UCIP – IFAD va lua legătura cu beneficiarii proiectului și va colecta datele necesare pentru monitorizarea anuală.

Sarcini şi responsabilități:

Compania de consultanță va avea următoarele sarcini:

 • Recepționarea listelor de beneficiari, chestionarelor și bazelor de date(SPSS) cu informația baseline din partea departamentului M&E și studierea acestora;
 • Efectuarea unei campanii de informare a beneficiarilor despre necesitatea raportării anuale și expedierea chestionarelor(în cazul beneficiarilor IMM și TA);
 • Colectarea chestionarelor completate de către beneficiarii IMM și TA;
 • Colectarea de date prin intermediul interviurilor telefonice de la beneficiarii AEI și Instruiri CA;
 • Introducerea datelor colectate în bazele de date furnizate de către UCIP – IFAD;
 • Efectuarea verificărilor de calitate a datelor introduse;
 • Finalizarea bazelor de date și furnizarea către UCIP – IFAD;
 • Întocmirea unui raport de activitate;

    Cerințe minime de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, disponibilă să presteze serviciile solicitate;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul intervievării și colectării de date cantitative;
 • Experiență de operare cu baze de date în programele Excel și SPSS;
 • Echipă de persoane calificate în intervievere și colectarea datelor.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 
Criterii de calificare
Punctaj maxim
1. Experiența generală a companiei;
45
1.1. Experiența de activitate a companiei (numărul anilor de experiență în domenii similare celui solicitat)
1.2. Experiență în intervievarea și colectarea de date (numărul de contracte ce includ colectare de date din ultimii 3 ani)
10
 
35
2. Experiența (din ultimii 3 ani) ofertantului în prestarea serviciilor ce includ intervievare și colectare dedate, în cadrul proiectelor cu finanțare internațională(de ex. WB, USAID, PNUD, UN, IFAD, FAO, ș.a.);
Punctaj maxim în raport cu numărul maxim al contractelor finalizate.
25
3.   Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate*
30
3.1. Liderul echipei
3.2. Expert cu experiență în baze de date SPSS și Excel
3.3. Echipa de colectori și interviatori (numărul de persoane)
10
10
10
 

*Fiecare expert va fi evaluat după gradul de studii, și numarul anilor de experiența in domeniu.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare Bazată pe Calitate-cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului:

Scrisoare de exprimare a interesului.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 29.10.2018, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)