RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Licitație publică privind procurarea lucrărilor civile pentru construcția rețelei de aprovizionare cu apă cu lungimea de 7 km din s. Căzănești, r.Telenești.

Reg. no.: 68/18 PRRECI
Categorie: Civil Works
Launch date: 2018-09-25 15:00:00
Deadline: 2018-10-16 10:00:00

PP&AWPB ref. no.:G 3.12/3.1/ PALB 2018

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru:,,Construcția rețelei de aprovizionare cu apă cu lungimea de 7 km dinsatul Căzănești, raionul Telenești

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

 • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
 • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
 • cod fiscal: 1008601001038;
 • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md

Modelul cererii poate fi descarcat aici: Cerere

Cerințe minime:

 • Volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 23 mln MDL.
 • Experienţa pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitatea echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 70%.
 • Echipament de bază pentru executarea Contractului.

Documente obligatorii:

 •  Extras din Registrul Independent  (pentru Societăţile pe Acţiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor
 • Licenţa pentru activitatea respectivă
 • Bilanţul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică
 • Formularul standard al ofertei (în formatul indicat în Secţiunea3)
 • Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea preţurilor -obligatoriu;
 • Informaţia despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);
 • Garanţia de participare la licitaţie
 • Aviz de la Inspecţia de Stat în Construcţii
 • Graficul calendaristic de executare a lucrărilor (model –Anexa 1)
 • Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (model –Anexa 2)
 • Declarație privind situaţia personală a operatorului economic (mode –Anexa3)

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 16 octombrie 2018, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)