RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins 17.08.18**Invitație la concurs privind construcția drumului din beton vibro-cilindrat cu lungimea de 0.86 km în satul Măgdăcești, raionul Criuleni

Reg. no.: 44/18 PRRECI
Categorie: Civil Works
Launch date: 2018-06-06 14:00:00
Deadline: 2018-08-17 11:00:00
Winner is: Nicones Grup SRL

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

PP&AWPB ref. no.:G 3.6/3.1/ PALB 2018

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) din numele beneficiarilor Programului invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru construcția drumului din beton vibro-cilindrat cu lungimea de 0,86  km in satul Măgdăcești raionul Criuleni.

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei.

Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinația plății: p/u setul de documente (cu indicarea localității).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md.

Modelul cererii poate fi descărcat aici: Cerere

Cerințe minime:

1. Volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 11,0 mln. MDL;

2. Experienţa pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitatea echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 70%);

3. Echipamentul de bază necesar pentru executarea cu succes a Contractului.

Documente obligatorii pentru a fi prezentate:

(a) Extras din Registrul Independent  (pentru Societăţile pe Acţiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor.

(b) Licenţa pentru activitatea respective;

(c) Bilanţul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică;

(d) Formularul standard al ofertei ;

(e) Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea preţurilor -obligatoriu;

(f) Informaţia despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);

(g) Garanţia de participare la licitaţie;

(h) Aviz de la Inspecţia de Stat în Construcţii;

(i) Graficul calendaristic de executare a lucrărilor;

(j) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;

(k)  Declarație privind situaţia personală a operatorului economic.

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la data de 25 iunie, 9 iulie, 20 iulie 2018, 31 iulie 2018, 10 august  17 august, 2018, ora 11:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 11:15.

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)