RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins 25.06.18** Cerere de exprimare a interesului. Selectarea unui avocat(CA) pentru prestarea serviciilor de avocatură și prezentarea intereselor în procesul de judecată

Reg. no.: 38/18 PRRECI
Categorie: Admin
Launch date: 2018-05-22 15:00:00
Deadline: 2018-06-25 17:00:00

Program:RRP/2000001703

PP&AWPB ref. no.:C 3.2/3.1.4.1/ AWPB 2018

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD), acționează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 980 din 25 septembrie 2000, creată pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru implementarea proiectelor și programelor finanțate de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).

Pe parcursul implementării programelor și proiectelor UCIP-IFAD contactează în bază de concurs prestatori de servicii locali și internaționali.

UCIP-IFAD intenționează să angajeze un avocat/cabinet de avocat pentru a presta servicii de asistență juridică și a reprezenta interesele Unității în instanța de judecată  în litigiul născut în urma neexecutării obligațiilor de către unul din sub-contractanții UCIP-IFAD înregistrat în România.

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂȚI:

Prestatorul de servicii urmează să:

  1. Să examineze documentele și situația la zi în realizarea obligațiunilor  contractuale a părților și să prezinte conducerii UCIP-IFAD notă justificativă de înaintare a unei cereri de chemare în judecată privind rezilierea contractului și restituirea prejudiciului cauzat UCIP-IFAD prin neexecutarea obligațiunilor contractuale de către sub-contractant, cu aprecierea estimativă referitoare la reușita unei astfel de acțiuni.
  2. Să formuleze și să depună Cererea de chemare în judecată din numele UCIP-IFAD.
  3. Să participe la ședințele de judecată și să reprezinte interesele UCIP-IFAD.
  4. Să întocmească cererea de apel și recurs după necesitate.
  5. Să întocmească textul referințelor, după necesitate.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită persoanele cointeresate să își exprime interesul în calitate de avocat/cabinet de avocat.

Potențialii prestatori trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a-și îndeplini obligațiile de prestare a serviciilor.  

Cerințe minime de calificare

  1. Posesor de Licența cu drept de exercitare a profesiei de avocat valabilă pentru anul 2018, eliberată în condițiile Legii,
  2. Cel puțin 5 ani de experiență profesională dovedită în calitate de avocat;
  3. Cel puțin 5 procese de judecată de apărare a intereselor clientului în instanțe de judecată, cu cîștig de cauză (în ultimii 3 ani).  
  4. Cel puțin un Proces de judecată(in ultimii 3 ani) de apărare a intereselor clientului în instanțe de judecată cu implicarea clienților sau companiilor internaționale.

Criteriile de evaluare pentru includerea în lista scurtă a ofertanților care își vor manifesta interesul sunt următoarele:

Poziţia

Criterii de apreciere

Punctaj Iniţial

1.Calificare generală

20

1.1

Gradul de studii: Licențiat, MSc, Doc. în știință, în domeniul in care se prestează serviciile

10

1.2

Absolvirea unor cursuri internaționale de formare specifice în ultimii 3 ani

10

2.Experiență anterioară specifică în domeniul relevant serviciilor

40

2.1

Experiență profesională în domeniu de avocatură(numărul de ani)

20

2.2

Experiență în procese de judecată cu implicarea a clienților sau companiilor  internaționale(in ultimii 3 ani)

20

3.Experiența similară în procese de judecată cu cîștig de cauză(2015-2017)

40

3.1

Numărul de procese de judecată de apărare a intereselor clientului în care a-ți participat in calitate de avocat în ultimii 3 ani

10

3.2.

Numărul de procese de judecată cu cîștig de cauză în care a-ți participat in calitate de avocat în ultimii 3 ani

30

Total

100


Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de calificare a consultanților (CQS) expusă în Manualul de procurări IFAD. Doar ofertanții selectați în lista scurtă vor fi invitați să depună oferta financiară și tehnică.

 Scrisoari de exprimare a interesului  (model)

Cererile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) pină la 05 iunie  15 iunie 2018, 25 iunie 2018, ora 17:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)