RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

”Extins 13.04.2018” Cerere de exprimare a interesului privind prestarea serviciilor pentru organizarea seminarelor de instruire în cadrul Școlilor de cîmp pentru fermieri (SCF)

Reg. no.: 19/18 PRRECI
Categorie: GEF
Launch date: 2018-03-23 15:00:00
Deadline: 2018-04-13 16:00:00
Winner is: FNAM AGROinform

Țara:Republica Moldova

Program:PRRECI/2000000452

PP&AWPB ref. no.:C 1.2/1.1.1.5/ PALB 2018

       Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) acordă asistență pentru organizarea activităților de instruire pentru anul 2018.

        Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) va selecta în bază de concurs 4-5 companii care urmează să presteze, la școlile de cîmp (SCF) selectate în cadrul Programului IFAD, următoarele servicii:

 1. Servicii de instruire a agricultorilor (specialiști în domeniul agriculturii și alte domenii conexe care vor fi selectați împreună cu reprezentanții SCF (Tabelul 1), experții în tehnologiile conservative de lucrare a solului (TCLS) și UCIP-IFAD. În total pentru anul 2018 se preconizează 72 seminare.
 2. Subiectele/agenda pentru fiecare seminar urmează să fie propusă de prestatorul de servicii și aprobate de comun acord de reprezentații SCF, experții TCLS și UCIP-IFAD  .
 3. Serviciile de logistică (arenda sălii unde urmează să se desfășoare activitățile de instruire, invitarea și înregistrarea participanților, asigurarea cu transport, asigurarea cu materiale de instruire, alimentare (pauze de cafea, prînzuri, apă);

Tabelul nr.1

n/o

Denumirea școlii de cîmp

Adresa

 

Numărul de seminare, 2018

1

I.F.Porumbeni I.P.

s. Pașcani, r. Criuleni

 

6

2

SRL „Roua Persicului”

s. Tochile-Răducani, r. Leova

 

6

3

SRL „Agrored LV”

s. Parcova, r. Edineț

 

6

4

SRL „Hiliutianul”

s. Hiliuți, r. Rîșcani

 

6

5

GȚ „Girlea Andrei”

s. Țareuca, r. Rezina

 

6

6

SRL „Golden Grapes”

s. Caracui, r. Hîncești

 

6

7

IPAPS „N.Dimo”

s. Ivancea, r. Orhei

 

6

8

SRL „Natcubi-Agro”

s. Larga – Nouă, r. Cahul

 

6

9

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante

s. Grigoriecvca, r. Căușeni

 

6

10

GȚ „Maria Darie”

s. Chetrosu, r. Drochia

 

6

11

Urmează a fi selectată

-

 

6

12

Urmează a fi selectată

-

 

6

 

Total

10 (+2)

 

72

Aranjamente

Activitățile de instruire urmează a fi organizate în perioada aprilie-decembrie 2018 în teritoriu sau la adresa de amplasare a școlilor de cîmp. În total se planifică 72 seminare, destinate pentru agricultori care doresc să implementeze agricultura conservativă sau ecologică pe terenurile care le prelucrează. Durata unui seminar va fi de cel puțin 6 ore, cu un număr estimativ de 20-25 participanți la fiecare seminar organizat.

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul activității de instruire, UCIP-IFAD va acoperi costurile de arendă a sălii pentru desfășurarea instruirilor, deservirea evenimentului și costurile asociate angajării experților. Prestatorul de servicii selectat va fi responsabil de:

 • Pregătirea programului de instruire și elaborarea agendei pentru fiecare seminar.
 • Asigurarea/contractarea experților în comun cu SCF, UCIP-IFAD si experții TCLS.
 • Asigurarea comunicării cu școlile de cîmp pentru organizarea seminarelor și a vizetelor pe loturile demonstrative.
 • Elaborarea și coordonarea cu UCIP-IFAD și școlile de cîmp a listei participanților.
 • Coordonarea cu UCIP-IFAD a perioadei de instruire.
 • Coordonarea agendei activităților cu responsabilii UCIP-IFAD și SCF.
 • Organizarea deplasărilor participanților la vizitele pe terenurile demonstrative (după necesitate).
 • Multiplicarea materialelor pentru participanți și colectarea chestionarelor participanților (elaborate de UCIP-IFAD).
 • Arenda sălilor și asigurarea echipamentului necesar pentru procesul de instruire (ecran, proiector, flip-chart, etc.).
 • Asigurarea participanților cu pauze de cafea, prînz, apă și rechizite necesare (carnet, pix, mapă).

       UCIP-IFAD invită companiile eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire și logistică.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificărilenecesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

Cerințe minime de calificare

 1. Persoană juridică înregistrată în RM
 2. Să dețină cel puțin 3 ani experiență în prestarea serviciilor de organizare a cursurilor de instruire.
 3. Să dispună de capacități tehnice de organizare a cursurilor de instruire.

Companiile vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

1. Profilul și experiența generală a companiei

20

2. Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activităților de prestare a serviciilor de organizare a cursurilor de instruire în domeniul agricol și/sau domenii conexe.

20

3. Experiență (în ultimii 3 ani) în activități similare realizate în cadrul Programelor IFADși altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)

20

4. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate

40

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 06 aprilie 2018, 13 aprilie 2018 ora 16:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)