RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins 27.02.2018** Cerere de exprimare a interesului privind organizarea cursurilor specializate de instruire a producătorilor agricoli în domeniul lucrării minime a solului cu aplicarea tehnologiei No-Till, Mini-Till și Strip-Till.

Reg. no.: 03/18 PRRECI
Categorie: GEF
Launch date: 2018-01-23 14:00:00
Deadline: 2018-02-27 16:00:00
Winner is: IPAPS ,,Nicolae Dimo”

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000452

PP&AWPB ref. no.: G 1.1 /1.1.1.6/ PALB 2018

Titlu: Organizarea cursurilor specializate de instruire a producătorilor agricoli în domeniul lucrării minime a solului cu aplicarea tehnologiei No-Till, Mini-Till și Strip-Till.

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor.

Sarcini şi responsabilități:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD), invită firmele de consultanță eligibile (“Consultanți”) să își exprime interesul pentru organizarea și predarea, pe parcursul anului 2018, a cursului de instruire teoretico-practic în domeniul tehnologiilor conservative de lucrare a solului (TCLS). Durata Cursului de instruire va fi de 24 ore academice și va fi compus din 4 discipline de studiu. Cursurile de instruire vor fi desfășurate în condiții de sală, laborator și/sau teren pentru aplicații practice unde prestatorul de servicii va fi responsabil atît de contractarea lectorilor cît și de activitățile de logistică inclusiv, după caz, cazarea participanților.

Consultanții interesați vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile. Selectarea companiei pentru prestarea serviciilor descrise mai sus va fi efectuată în baza metodei „Calitate-Cost”

Cerințe de calificare faţă de Prestator:

  • Persoana juridică disponibilă să presteze servicii calitative conform condițiilor înaintate în prezentul Termen de referinţă; Prestatorul este în drept să sub-contracteze și alte organizații/instituții pentru îndeplinirea programului de instruire.
  • Experiență de cel puțin 5 ani în formarea profesională și/sau școlarizare/instruire în domeniul agriculturii.
  • Experienţă de cel puţin 3 ani în logistica organizării instruirilor teoretice și practice.

 

Evaluarea ofertanților și includerea acestora în lista-scurtă va fi efectuată în baza următoarelor criteriile de evaluare:

Criteriile de evaluare:

Punctajul maxim

1.      Calificarea generală (anii de existență pe piață, afilierile internaționale, serviciile furnizate, portofoliul de clienți)

20

2.      Activități similare efectuate în comun cu UCIP-IFAD

30

3.      Experiența de lucru cu agenții și proiecte internaționale, cum ar fi BM, ONU, USAID, și alte organizații din sectorul public și non-guvernamentale din țară și regiune

35

4.      Profilul general al companiei și numărul personalului-cheie

15

 

 

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa indicată mai jos sau accesînd link-ul din descrierea anunțului plasat pe pagina www.ucipifad.mdla rubrica „Achiziții”. 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 13 februarie , 27 februarie 2018.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303,  bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chisinau,  MD-2004,  Republic  of  Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)