RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Cerere de exprimare a interesului privind achiziția serviciilor de consultanță pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire

Reg. no.: 01/18 PRRECI
Categorie: RFS
Launch date: 2018-01-15 15:30:00
Deadline: 2018-02-05 16:00:00

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000705

PP&AWPB ref. no.: C 2.4/2.1.2.4/ PALB 2018

Titlu: Organizarea cursurilor de instruire a tinerilor antreprenori-beneficiari ai Programelor IFAD în domeniul agricol

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) și cu suportul financiar al Guvernului Regatului Danemarcii, acordă asistență pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților tinerilor antreprenori –beneficiari ai Programelor IFAD.

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta o companie în calitate de prestator de servicii pentru organizarea și petrecerea cursurilor de instruire aspecialiștilor din întreprinderile gestionate de tinerii antreprenori - beneficiari ai Programelor IFAD, cu următoarele teme:

1.       pentru administratorii întreprinderilor finanțate: “Managementul afacerii în întreprinderile agricole, piața de desfacere a producției agricole – posibilități și constrângeri ”, cu durata de 2 zile. 

Programul va include aspecte de marketing pentru produsele horticole (legume, fructe, struguri de masă) și produsele de origine animală.

2.       pentru specialiștii ce mențin evidența contabilă a întreprinderilor finanțate: „Managementul financiar-contabil în întreprinderile agricole”, cu durata de 2 zile.

Aranjamente

Ținînd cont că participanții sunt grupuri de interes diferite, pe de o parte administratorii, pe de alta parte contabilii, cursurile  vor fi organizate separat  per fiecare temă propusă.

Cursurile de instruire vor fi organizate în perioada februarie-aprilie 2018, în or. Chisinau.

Se estimeaza de a organiza în total 8 grupuri de participanți, a cîte 4 per fiecare temă (4 - pentru administratori și 4- pentru contabili).

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va fi responsabil de:

1.       organizarea prezenței participanților (de comun cu UCIP-IFAD);

2.       asigurarea logisticii activităților (arenda salii de instruire, asigurarea alimentației participanților și a spațiului de cazare, altele);

3.       angajarea experților pe domenii;

4.       elaborarea programului detaliat de instruire și a materialelor de instruire, multiplicarea acestora, etc.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

 

Cerințe minime de eligibilitate:

1.       Persoană juridică înregistrată în RM

2.       Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de instruire pentru întreprinderile agricole; 

3.       Cel puțin un contract similar activității solicitate (după temele instruirii),  realizat în ultimii 3 ani.

Criteriile principale pentru selectarea ofertanților calificați pentru Lista scurtă:

 

Criterii

Punctaj maxim

1.     Profilul și experiența generală a companiei

20

2.     Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activitățilorde instruire de orice tematică pentru întreprinderile agricole

30

3.    Experiență (în ultimii 3 ani) în activități similare realizate în cadrul Programelor IFADși altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)

20

      4.     Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate

30

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Companiile de consultanță pot aplica in asociere, sub formă de Întreprinderi mixte sau folosind sub-contractatrea serviciilor (dar nu mai mult de 45% din valoarea serviciilor).

Scrisorea de intenție va include materiale și informațiile care demonstrează experința și calificarea ofertantului, completată conform Exemplului Scrisorii de Intenție. Scrisoarea de intenție urmează a fi transmisă în scris, la adresele de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 05 februarie 2018.

 

 

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa indicată mai jos:

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: office@ucipifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)