RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Cerere de Exprimare a Interesului "Asistență producătorilor agricoli și Primăriilor la pregătirea cererilor de solicitare a granturilor pentru ameliorarea/înființarea învelișurilor de iarbă"

Reg. no.: 66/17 PRRECI
Categorie: GEF
Launch date: 2017-12-22 14:00:00
Deadline: 2018-01-10 17:00:00
Winner is: Anulat

In  cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Facilitatea Globală de Mediu (FGM) pe parcursul următorilor 3 ani cît și în cadrul Programului recent lansatde Reziliență Rurală (RRP - IFAD VII) pe parcursul a 5 ani, UCIP-IFAD va acorda suport financiar pînă la 700$/ha pentru lucrările de reabilitare și/sau înființare a învelișurilor de ierburi pe terenurile publice și private, situate preponderent în raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova. În cadrul  ambelor programe se preconizează de a oferi suport financiar Autoritarilor Publice Locale (Primarii) și întreprinderilor agricole pe o suprafața totală de cel puțin 400 ha. Solicitanții de grant urmează sa prezinte un set de documente, care va include și Planul de cheltuieli pentru executarea lucrărilor de reabilitare și/sau înființare a învelișurilor de ierburi.

În baza unui concurs, UCIP-IFAD va selecta 3 companii de consultanță în calitate de prestatori de servicii pentru acordarea asistenței producătorilor agricoli și Primării la pregătirea pachetului de documente și Planului de cheltuieli,  pentru executarea lucrărilor de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi (înierbarea viilor, livezilor și terenurilor degradate, ameliorarea pășunilor și finețurilor (amenajament pastoral), cultivarea culturilor intercalate în rânduri și benzi, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă, crearea benzilor de protecție de-a lungul terenurilor arabile, înierbarea teraselor.

Sarcini şi responsabilități:

  1. Identificarea potențialilor beneficiari de granturi producători agricoli și  Primării, care dețin terenuri care necesită măsuri de protecție a solului contra eroziunii și conservării umidității și fertilității solului.
  2. De comun cu potențialii solicitanți de granturi va evalua gradul de degradare a terenului sau a învelișului de ierbos existent (în cazul pășunilor) și va stabili măsurile agrotehnice de reabilitarea/înființare a învelișului ierbos. 
  3. Va acorda asistența solicitanților de granturi în pregătirea Cererii și pachetului de documente pentru participare la concurs pentru obținerea granturilor, inclusiv va elabora Planului de cheltuieli(bugetul) pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi.
  4. Va prezenta către UCIP-IFAD din numele Solicitantului de grant Cererea și setul de documente după forma stabilită.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD), invită firmele de consultanță eligibile (“Consultanți”) să își exprime interesul pentru furnizarea serviciilor. Consultanții interesați vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile. Consultantul va fi selectat in conformitate cu metoda ”Cel mai mic Preț” (LCS) expusă in Manualul de procurări IFAD. Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Cerințe minime de eligibilitate:

  • Persoană juridică disponibilă să presteze serviciile solicitate.
  • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de consultanță, elaborarea Planurilor de afaceri, studii de fezabilitate pentru domeniile de agricultura.
  •  Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa indicată mai jos sau accesând link-urile din descrierea anunțului plasat pe pagina UCIP-IFAD la rubrica „Achiziții”.  

Expresie de interes

Declarația pe propria răspundere

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la   

10 ianuarie 2018.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303,  bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova. E-mail: office@ifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)