RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Solicitare de Expres de Interes „Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Școala de câmp pentru fermieri (SCF) în domeniul Agriculturii Organice”.

Reg. no.: 59/17 PRRECI
Categorie: GEF
Launch date: 2017-12-01 10:00:00
Deadline: 2017-12-15 10:00:00

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Facilitatea Globală de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD(UCIP-IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii adecvate şi integrate financiare. UCIP-IFAD are ca obiectiv promovarea şi implementarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului, producerii în sistemul Agriculturii Ecologice și adaptării tehnologiilor la schimbările climaterice. Pentru atingerea acestor obiective cu suportul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) în 2017 a fost selectată o gospodărie agricolă pe baza căreia va fi creată o Școală de câmp pentru fermieri (SCF) cu lot demonstrativ în domeniul Agriculturii Ecologice.

Sarcini şi responsabilităţi:

În baza unui concurs național va fi selectat un prestator de servicii, de către UCIP-IFAD, pentru efectuarea Studiului de fezabilitate pentru o SCF, specializat în sistemul de Agricultură Ecologică (Organică). SCF este plasată în s. Chetrosu, r. Drochia.

Prestatorul va efectua o analiză complexă a situaţiei economico-financiare și de producere, inclusiv capacitățile tehnice, necesitățile de investiții, viabilitatea gospodăriei și va elabora Studiul de fezabilitate pentru perioada 2018-2021.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD(UCIP-IFAD), invită firmele de consultanță eligibile (“Consultanți”) să își exprime interesul pentru furnizarea serviciilor. Consultanții interesați vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile.

Cerinţe minime de eligibiltate:

·         Persoana juridică publică sau privată disponibilă să presteze astfel de servicii;

·         Experiență în domeniul consultanței și asistenței tehnice în special pentru întreprinderile agricole de cel puțin 5 ani;

·         Experiență în elaborarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate în domeniul agricol de cel puțin 3 ani;

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda ”Selectare pe bază Calitate-cost”(QCBS) expusă în Manualul de procurări IFAD.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa indicată mai jos.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 15 decembrie 2017, 10:00.

Expresie de interes 

Declarație pe propria răspundere 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of. 1303,  bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162,

Chișinău, MD-2004,  Republic of Moldova

E-mail: office@ifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)