RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Selectarea unui avocat/birou de avocați pentru prestarea serviciilor de avocatură și prezentarea intereselor în procesul de judecată

Reg. no.: 53/17 PRRECI
Categorie: Admin
Launch date: 2017-09-07 10:00:00
Deadline: 2017-09-20 17:00:00
Winner is: Anulat

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD), acționează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 980 din 25 septembrie 2000, creată pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru implementarea proiectelor și programelor finanțate de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).
Pe parcursul implementării programelor și proiectelor UCIP-IFAD contactează în bază de concurs prestatori de servicii locali și internaționali.
UCIP-IFAD intenționează să angajeze un avocat/cabinet de avocat sau birou asociat de avocați pentru a presta servicii de asistență juridică și a reprezenta interesele Unității în instanța de judecată în litigiul născut în urma neexecutării obligațiilor de către unul din sub-contractanții UCIP-IFAD înregistrat în România. Valoarea contractului cu sub-contractantul pentru prestarea serviciilor de elaborare a unui soft (platformă informațională de management) constituie
24 900 dolari SUA.
 
SARCINI ŞI RESPONSABILITĂȚI:
 
Prestatorul de servicii urmează să:
1. Să examineze documentele și situația la zi în realizarea obligațiunilor contractuale a părților și să prezinte conducerii UCIP-IFAD o notă argumentată privind necesitatea/lipsa necesității înaintării unei cereri de chemare în judecată privind rezilierea contractului și restituirea prejudiciului cauzat UCIP-IFAD prin neexecutarea obligațiunilor contractuale de către sub-contractant, cu aprecierea estimativă referitoare la reușita unei astfel de acțiuni.
2. Să formuleze Cererea de chemare în judecată a UCIP-IFAD.
3. Să participe la ședințele de judecată și să reprezinte interesele UCIP-IFAD.
4. Să întocmească cererea de apel și recurs după necesita
 
 
CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:
 
Oferta Tehnica şi Oferta financiară semnate și ștampilate, și documentele solicitate se vor prezenta prin e-mail la adresa office@ifad.md, sau poat fi depuse in forma imprimata la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de 20 septembrie 2017 , ora 17:00.
 
INFORMAȚII ADIȚIONALE:
 
 UCIP-IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motiv de necorespundere a ofertelor la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.
 Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md,
 

<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)