RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins 09.11.2017**Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea unui studiu privind dezvoltarea lanțurilor valorice a produselor forestiere nelemnoase în Republica Moldova

Reg. no.: 47/17 PRRECI
Categorie: GEF
Launch date: 2017-07-25 10:00:00
Deadline: 2017-11-09 16:00:00
Winner is: Anulat

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP-IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului  contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

Valoarea produselor forestiere nelemnoase ale pădurii (PFN) este în creștere continuă. Conform FAO (2010) aproximativ 80% din populația țărilor în curs de dezvoltare folosește produsele forestiere nelemnoase în scopuri alimentare și medicinale, acestea fiind culese în scop comercial (peste 150 de produse), de subzistență sau recreațional.Volumele de recoltare/colectare, prelucrare şi realizare a produselor nelemnoase variază, în funcție de factorii de mediu și cerințele pieței de desfacere. Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție, pădurilor și terenurilor agricole oferă o oportunitate interesantă de a dezvolta lanțurile valorice bazate pe o serie de produse obținute în urma utilizării unor specii complimentare de plante medicinale și aromatice, fructe de pădure, miere etc. Reieșind din cele menționate, prin PRRECIvor fi disponibile investiții adecvate pentru consolidarea capacităților micilor producători, și procurarea materialelor și echipamentelor  necesare pentru prelucrarea produselor (de exemplu, utilaj de curățare și uscare,  ambalare, unități mici de distilare etc. ).

Sarcini și responsabilități

În baza unui concurs național, de către UCIP-IFAD, va fi selectată o companie care va fi responsabilă de elaborarea un studiu de prefezabilitate privind situația la ora actuală a industriei produselor forestiere nelemnoase (PFN) și oportunitățile de dezvoltare a lanțului valoric a acestei ramuri în Republica Moldova . Ca finalitate a studiului prestatorul va identifica și va oferi sprijin în pregătirea dosarelor pentru cel puțin 10 potențiali beneficiari care vor participa la concursul pentru acordarea granturilor competitive la finanțarea investiților pentru producerea, prelucrarea și comercializarea produselor forestiere nelemnoaseorganizat de UCIP-IFAD (suma per beneficiar nu va depăși 20 mii dolari SUA).

 Termeni de referință

Anexe

 

Condițiile de prezentare a pachetului de documente:

·Pachetul de documente va include Oferta Tehnica (original și copie) şi Oferta financiară (original și copie), fiecare sigilate în plicuri separate (total 4 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat. Pe toate plicurile (4+1) va fi indicată denumirea ofertantului, persoana și telefonul de contact, adresa de e-mail și denumirea concursului la care se aplică.

·Oferta va fi prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de 14  august ,  04 septembrie 201725 septembrie 2017, 9 noiembrie 2017, ora 16:00.

·Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

·Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)