RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins 29.09.2017** Selectarea unui prestator/prestatori de servicii la elaborarea proiectelor de execuție pentru reabilitarea și înființarea fîșiilor de protecție forestiere/silvo-pomicole

Reg. no.: 45/17 PRRECI
Categorie: GEF
Launch date: 2017-07-04 10:00:00
Deadline: 2017-09-29 16:00:00
Winner is: Anulat

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) și implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii adecvate și integrate financiare. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării și implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. În această ordine de idei, reabilitarea învelișului vegetal și îmbunătățirea fertilității solurilor degradate pot contribui la sporirea rezilienței la schimbările climaterice a zonelor rurale, terenurilor și ecosistemelor agricole din Moldova. Reabilitarea habitatului ce a ieșit din circuitul agricol în urma degradării solului va spori productivitatea terenurilor și întreprinderilor agricole, inclusiv va influența calitatea vieții în zonele rurale. 

Sarcini și responsabilități

În baza acestui concurs național, va fi selectat un prestator de servicii, care pe parcursul următorilor 3 ani, va elabora documentația de proiectare la reabilitare/înfiinţare perdelelor de protecție forestiere/silvo-pomicole.

Responsabilitatea Prestatorului de servicii:

•         Informarea potențialilor beneficiari despre granturi și procedurile privind depunerea actelor la UCIP-IFAD pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere/silvo-pomicole conform cerințelor înaintate de către UCIP-IFAD;

•         Elaborarea și prezentarea către UCIP-IFAD a proiectului de execuție la reabilitare/înființare perdelelor de protecție forestiere/silvo-pomicole (conform anexei  2). Proiectele de execuție vor fi prezentate în cel mult 2,5 luni din momentul primirii solicitării de la UCIP-IFAD;

•         Participare la recepția lucrărilor de reabilitare/înființare a perdelelor de protecție forestiere/silvo-pomicole (după caz).

•         Prezentarea rapoartelor semestriale privind executarea lucrărilor de proiectare, informarea potențialilor beneficiari, constrîngeri, propuneri de perfecționare a activităților ce țin de înființarea/reabilitarea perdelelor de protecție  forestiere/silvo-pomicole.

 Termeni de referință

Anexe

Condițiile de prezentare a pachetului de documente

 

•         Pachetul de documente va include Oferta Tehnica (original și copie) și Oferta financiară (original și copie), fiecare sigilate în plicuri separate (total 4 plicuri) și toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat. Pe plic va fi indicat denumirea ofertantului, persoana și telefon de contact, adresa de e-mail, denumirea concursului la care se aplică.

•         Pachetul de documente, urmează să fie prezentat la adresa UCIP-IFAD: bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 31 iulie 2017, 21 august, 07 septembrie, 29 septembrie  2017, ora 16:00.

•         Ofertele prezentate după expirarea termenului limită stabilit NU vor fi admise la concurs. 


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)