RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins 18.09.2017** Selectarea prestatorului de servicii de consultanță și asistența tehnică a Școlilor de cîmp pentru fermieri la implementarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului

Reg. no.: 43/17PRRECI
Categorie: GEF
Launch date: 2017-06-28 10:00:00
Deadline: 2017-09-18 16:00:00
Winner is: Anulat

 

Descrierea 

 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor  IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii adecvate şi integrate financiare. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. În această ordine de idei, agricultura conservativă este privită ca o tehnologie agricolă performantă care va permite agricultorilor din republică în viitor să obțină recolte stabile puțin dependente de condițiile climaterice cît şi de a stopa procesul de degradare a solului.

Justificare

UCIP-IFAD a selectat 10 (zece) școli de cîmp pentru fermieri (SCF) cu loturi demonstrative, în baza cărora, în condiții de cîmp, va fi implementat sistemul conservativ de agricultură (SCA). Derularea cu succes ale activităților preconizate va depinde în mare măsură de nivelul de pregătire și instruire a producătorilor agricoli din cadrul SCF-lor. Pentru o implementare eficientă producătorii agricoli vor fi consultați de o echipă de experți în domeniul implementării SCA.

Sarcini și responsabilități

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selecta un prestator de servicii de consultanță în aplicarea TCLS pentru cel mult 6 SCF. Prestatorul  va fi selectat pe un termen de 4 ani, cu evaluarea performanței și contractare anuală.

În sarcina prestatorului va fi acordarea de consultanță și asistență tehnică, la gestionarea loturilor demonstrative, ghidarea și asistența producătorilor agricoli de a trece de la agricultura tradițională la agricultura conservativă, cît și participarea cu prezentări la seminarele de informare și instruire în domeniul SCA.

Sarcinile prestatorului  în aplicarea TCLS se referă la:

 • Asistență SCF întru respectării tehnologiei elaborate în baza studiilor de pre-fezabilitate pentru întreprinderile agricole și în caz de necesitate ajustarea tehnologiilor de implementare pentru culturile de cîmp în baza principiilor SCA la fiecare lot demonstrativ din cadrul SCF-lor;
 • Ajustarea și optimizarea elementelor agrotehnice pentru fiecare lot demonstrativ în parte, reieșind din rezultatele analizelor agrofizice şi agrochimice a solului şi condițiilor climaterice din subzona agroecologică respectivă;
 • Menținerea evidenței lucrărilor efectuate în Registrul  de vizitare a Lotului demonstrativ;
 • Elaborarea eventualelor corectări a normelor de fertilizare a solului, metodelor și schemelor de protecție (norma de consum, tipul preparatului de uz fitosanitar, etc.) a culturilor de cîmp împotriva buruienilor, bolilor şi dăunătorilor precum și după caz a altor elemente tehnologice incluse în fișa tehnologică la cultivarea culturilor de câmp în cadrul Școlilor de câmp pentru fermieri;
 • Participarea cu prezentări/rapoarte și diseminarea rezultatelor obținute și cunoștințelor prin intermediul seminarelor, meselor rotunde, mass-media, conferințelor, publicațiilor științifice, etc;
 • Participarea și prezentarea rapoartelor la seminarele care vor fi organizate în cadrul SCF.

 Termeni de referință

Anexe

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:

 • Pachetul de documente va include Oferta Tehnica (original și copie) şi Oferta financiară (original și copie), fiecare sigilată în plic separat (total 4 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat. Pe toate plicurile (4+1) va fi indicată denumirea ofertantului, persoana și telefonul de contact, adresa de e-mail și denumirea concursului la care se aplică.
 • Oferta va fi prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de 25.07.2017, 11 august 2017, ora 17:00,28 august , 18 septembrie 2017, ora 16:00.
 • Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la Concurs.

INFORMAȚII ADIȚIONALE:

 • UCIP-IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertelor la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate
 • Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email:  office@ifad.md 

<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)